Molimo pričekajte

Opće odredbe

Informacije o trgovačkom društvu

Ritoša Target društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Ritoša Target d.o.o.
Brig 20b - 52447 Vižinada
E-mail web trgovine: [email protected] tel: +385 52 654 160

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem MB 130088027, OIB/PDV ID HR91292270824

IBAN: HR4623400091110976388 (PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Radnička cesta 50, Zagreb)

Temeljni kapital društva: 2.654,46 euro, uplaćen u cijelosti

Uprava: Đani Ritoša

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s društvom Ritoša Target d.o.o., Brig 20b - 52447 Vižinada (dalje u tekstu: Prodavatelj) u svojstvu prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Na pravne osobe kao kupce ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja o materijalnim nedostatcima Proizvoda, reklamaciji i pravu na jednostrani raskid. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.ritosatarget.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.ritosatarget.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Značenje izraza navedenih u ovim Uvjetima korištenja

 • Prodavatelj - trgovačko društvo Ritoša Target d.o.o., Brig 20b - 52447 Vižinada OIB: HR91292270824 koji djelatnost maloprodaje sportske opreme obavlja pod nazivom „Ritoša Target“
 • www.ritosatarget.hr - web stranica u vlasništvu Prodavatelja
 • RT trgovina – poslovnica Prodavatelja
 • Kupac - svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu
 • Korisnik "Ritoša Target" – svaka osoba koja web stranicu „ritosatarget.hr“ koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu
 • Korištenje „ritosatarget.hr “ – pristup stranici www.ritosatarget.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovina
 • Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „www.ritosatarget.hr“
 • Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „www.ritosatarget.hr“, a koje je moguće kupiti putem web trgovina

Opće odredbe Uvjeta korištenja

 1. Nositelj svih prava na internet stranici www.ritosatarget.hr je trgovačko društvo Ritoša Target d.o.o. Sve Kupce koji obavljaju narudžbu putem web stranice Prodavatelja upućujemo da se upoznaju s Uvjetima korištenja Prodavatelja. Za Kupca će biti važeći oni Uvjeti korištenja koji su na snazi u trenutku sklapanja Ugovora s Prodavateljem. Kupac će označavanjem potvrditi na za to predviđenom mjestu prilikom narudžbe da Uvjete korištenja u cijelosti razumije i prihvaća. Uvjeti korištenja će biti dostavljeni Kupcu na njegovu e-mail adresu u pdf formatu. U slučaj postojanja nejasnoća u Uvjetima korištenja, Kupac se može obratiti Prodavatelju.
 2. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima korištenja te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama, a u slučaju postojanja nejasnoća mogu se obratiti Prodavatelju.
 3. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem web trgovine Prodavatelja te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i web trgovine Prodavatelja, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „www.ritosatarget.hr“ i online kupnje.
 4. Putem „www.ritosatarget.hr“ moguće je izvršiti kupnju proizvoda koji se dostavljaju samo na području Republike Hrvatske .
 5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 6. Korisnici „www.ritosatarget.hr“ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke i greške do kojih može doći zbog toga što Korisnik nije dao točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca.
 7. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta korištenja, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj „www.ritosatarget.hr“ zbog čega su Korisnici „www.ritosatarget.hr“ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.ritosatarget.hr internet stranici.
 8. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup www.ritosatarget.hr i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.ritosatarget.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.ritosatarget.hr.
 9. Radi otvorene prirode ove mrežne stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka ne jamčimo za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem ove internetske stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na ovoj mrežnoj stranici. Ritoša Target d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.
 10. Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača, kako je opisano u prethodnom stavku. Moguće su razlike stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

 1. Online kupnja može se ostvariti registracijom na za to predviđenom mjestu na www.ritosatarget.hr ili kao gost, pri čemu će kupac unijeti podatke o email adresi i adresi za dostavu.
  Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Za izvršavanje narudžbe sijedite postupak online kupnje i kliknite na odgovarajuću tipku kojem ćete završiti narudžbu (Nastavi na plaćanje/ Potvrdi i naruči). Nakon toga ćete primiti e-poštu s potvrdom primitka sadržaja vaše narudžbe („Potvrda o primitku narudžbe”). Obavijestit ćemo vas putem e-pošte da je narudžba prihvaćena i poslana („Potvrda narudžbe”).
 2. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podatci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.
 3. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na www.ritosatarget.hr a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod “Načini dostave”.
 4. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Košarica“. Prihvaćanje narudžbe proizvoda ovisi o dostupnosti. U skladu s tim zadržavamo pravo u slučaju poteškoća vezanih uz dostavu proizvoda ili nedostatka artikala na skladištu, ponuditi vam zamjenski proizvod iste ili više kvalitete i vrijednosti. Ako ne želite naručiti zamjenski proizvod, vratit ćemo vam plaćeni iznos.
 5. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Nastavi na odabir adrese“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Narudžba“ na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave, potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja (virmansko plaćanje, plaćanje kreditnom karticom ili Plaćanje putem Keks Pay-a). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.
 6. Zadržavamo pravo uklanjanja bilo kojeg proizvoda s ove mrežne stranice u bilo kojem trenutku, kao i uklanjanja ili izmjene materijala ili sadržaja iste. Iako ćemo uvijek učiniti sve što je moguće da bismo obradili sve narudžbe, postoje izvanredne okolnosti koje nas tjeraju da odbijemo obraditi narudžbu nakon što smo poslali Potvrdu o primitku narudžbe. Zadržavamo pravo da to učinimo u bilo kojem trenutku.
 7. Po izvršenju naprijed navedenih koraka web trgovine i odabirom „Nastavi na plaćanje/ Potvrdi i naruči“ na stranici „Narudžba“, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda primitka narudžbe“, a na kojoj se nalaze podatci o broju narudžbe, plaćanju kao i obavijest o slanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i besplatnom broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije. Ako je Kupac odabrao kartično plaćanje klik na „Nastavi na plaćanje/ Potvrdi i naruči“ vodi ga na unos podataka vezanih za plaćanje karticom. Također može odabrati i plaćanje na rate beskamatno ukoliko je to plaćanje moguće sa karticom kojom plaća.

Cijene

 1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u eurima te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj istaknute cijene ažurira na dnevnoj bazi zbog čega postoji mogućnost da cijene u trgovini budu različite od cijena na „www.ritosatarget.hr“ no sve navedene cijene vrijede za kupovinu online neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.
 2. Cijene pojedinih usluga Prodavatelja (RT+ usluge kao npr. usluga osiguranja od loma ekrana, usluga produljenog održavanja) mogu biti izražene su u postotku te konačni iznos ovisi o cijeni proizvoda (redovnoj ili akcijskoj maloprodajnoj cijeni, bez uključenih promo popusta) uz koju je usluga vezana.
 3. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti odrediti cijenu nižu od redovne za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja, a što obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će Kupcu biti naznačeno prije same kupovine.
 4. Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da vam se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će vam nadoknađeni u cijelosti.
 5. Nismo dužni prodati vam neki proizvod po pogrešno navedenoj nižoj cijeni (čak i kada smo poslali Potvrdu o primitku narudžbe) ako je greška u cijeni očita i nedvojbena i mogli ste razumno shvatiti da cijena nije točna.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Rješavanje sporova je moguće pred drugim centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije:

HYPERLINK https://webgate.ec.europa.eu/o...

Ostale odredbe

 1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na „ritosatarget.hr“ samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „ritosatarget.hr“, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja „ritosatarget.hr“ na drugim web stranicama je zabranjena.
 2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „ritosatarget.hr“ trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.
 3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.
 4. Kada „ritosatarget.hr “ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Uvjeti korištenja u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
 6. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku; o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji te kad postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.

Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na: adresu: Ritoša Target d.o.o., Brig 20b - 52447 Vižinada, telefon: +385 52 654 160, e-mail: [email protected]