Streljački klub „Target“ je neprofitna sportska udruga osnovana 2020. godine sa ciljem promicanja, razvitka i unapređenja streljačkog sporta među građanima, osobito mladima.

Član kluba može postati svaki punoljetni građanin Republike Hrvatske, kao i građanin druge države koji ima boravište u Republici Hrvatskoj.

 

 

Tel: 052654160

E-mail: sk.target.vizinada@gmail.com